Drietalig opvoeden

Het aanbieden van meerdere talen hoeft geen probleem te zijn.

Net als bij twee talen geldt de één-persoon/situatie-één-taalstrategie ook voor een drietalige opvoeding. Drie talen tegelijkertijd leren is best veel, maar wel mogelijk. Er zijn geen (wetenschappelijke) argumenten waarom ouders dat niet zouden moeten doen. Het is overigens heel goed voor te stellen dat ouders hun kinderen drie talen willen aanleren.

Als u kiest voor meerdere talen kan het kind er langer over doen om de talen te verwerven. Bij twee talen bijvoorbeeld gaat de stijgende lijn in de ontwikkeling niet zo snel als bij het leren van een taal. Na enkele jaren wordt die achterstand overigens over het algemeen ingehaald. Het is dus voorstelbaar dat het bij drie talen nog weer langer duurt. Houd dus rekening met een mogelijk vertraagde taalontwikkeling in de eerste vijf levensjaren.Overigens is een vertraging wel normaal omdat het kind elk nieuw woord in meerdere varianten moet leren. Bovendien moet het dan leren welk klankpatroon, woord en grammaticale constructie bij welke taal hoort. Hoe meer talen kinderen 'moeten' leren, hoe lastiger dit kan zijn en hoe langer het zal duren. Of eventuele achterstanden in taal worden ingehaald ligt aan wat het kind 'in huis heeft' aan bijvoorbeeld taalgevoel, intelligentie en een goed gehoor. En ook aan de omgeving: is die voldoende stimulerend voor de taalontwikkeling?

Zoals gezegd, het is mogelijk om een kind drietalig op te voeden. Let er dan wel op dat het kind de taal die het op school moet spreken voldoende beheerst om ook wat moeilijkere opdrachten uit te voeren. Wat goed werkt is het afspreken van bepaalde tijden waarop u met elkaar een van de drie talen gebruikt. In die periode worden boeken gelezen, films gekeken, gesprekken gevoerd, uitstapjes gemaakt met de gekozen taal als voertaal. Dit kunt u per taal afwisselen. Het is belangrijk om bewust tijd te reserveren voor activiteiten in een bepaalde taal, zeker als er drie talen worden geleerd.

Drie talen in de praktijk

Om voor te stellen hoe het kan gaan met drie talen: denk eens aan een gewone situatie waarbij het kind drie talen kort na elkaar hoort, zoals bij het ontbijt. Neem bijvoorbeeld Arabisch, Engels en Nederlands. Vader maakt met het kind het ontbijt en spreekt Arabisch. Hij leert het kind het woord melk in die taal. Dan komt moeder aan tafel en vraagt om 'milk'. Als de vader even later weg is vraagt de moeder het kind om `melk` Het is mogelijk, maar de vraag is of u dat kunt volhouden en echt wilt bereiken.
Het is goed dat ouders erover nadenken of die drie talen tegelijk echt zo belangrijk zijn. Welk doel streeft u na? Hoe moeilijk wilt u het uzelf en uw kind maken? Misschien biedt u het kind met twee talen ook voldoende. Het kan met familie communiceren en u geeft het kind de taal van het land mee, waar zijn 'roots' liggen. Dit is vaak de reden die ouders noemen bij de keuze voor meertalig opvoeden.
Als de derde taal niet een van de moedertalen van de ouders is en hierdoor nog niet gebruikt hoeft te worden als communicatiemiddel, kan deze derde taal beter later worden toegevoegd. Doe dit als het kind er functioneel gezien iets aan heeft. Dat wil zeggen dat het kind de taal echt kan gebruiken om te communiceren. Het heeft dan een goede basis gekregen in drie talen.sis gekregen in drie talen.