Informatie

De SNEL-vragenlijst is wetenschappelijk ontwikkeld door Margreet Luinge en is met haar toestemming geschikt gemaakt voor deze webpagina. Bekijk het volledige proefschrift over de totstandkoming van de SNEL-vragenlijst.

De SNEL-vragenlijst kan worden aangevuld met de Minimum Spreeknormen. Deze combinatie wordt ook wel de Gereviseerde Minimum Spreeknormen (de G-MS) genoemd. De Minimum Spreeknormen zijn ontwikkeld door professor dr. S.M. Goorhuis-Brouwer en geven per leeftijdscategorie aan wat een kind minimaal zou moeten kunnen. Prof. Dr. Goorhuis-Brouwer was als orthopedagoog/spraakpatholoog verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De SNEL-vragenlijst is nog niet uitgetest op grote groepen kinderen. Wetenschappers weten nog niet precies of de conclusie bij alle kinderen klopt. Om te bepalen of de taalontwikkeling van uw kind goed verloopt, is daarom de mening van een deskundige (consultatiebureau arts/verpleegkundige of logopedist) altijd belangrijk en doorslaggevend.

Andere testen

Informatie over andere testen vindt u op: