Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De Jeugdgezondheidszorg is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 19 jaar. De JGZ wordt uitgevoerd door de GGD of een thuiszorginstelling.

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen terecht bij het consultatiebureau. Een consultatiebureau wordt gefinancierd door de gemeente. Het verzorgt de medische basiszorg, legt de nadruk op het voorkomen van problemen (preventie) en werkt vanuit de eerste lijn (zonder verwijzing van de huisarts). Het JGZ-team bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een doktersassistente en vaak ook een logopedist. Zij geven gratis zorg en advies volgens het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg uit de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Deze zorg is bestemd voor alle in Nederland wonende kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. Vanaf 4 jaar vindt de Jeugdgezondheidszorg binnen de basisschool plaats.

Preventieve gezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg is een preventieve gezondheidszorg. De zorg is bedoeld om ouders te helpen de groei en ontwikkeling van hun kind in goede banen te leiden en om gezondheidsbedreigingen te voorkomen. Met deze rol staat de JGZ vooraan in de zorgketen voor de jeugd. De JGZ werkt samen met de huisarts en specialist, de logopedist, Bureau Jeugdzorg, het maatschappelijk werk, gespecialiseerde gezinsverzorging, bureau rechtshulp, et cetera.

Een goede samenwerking met voorschoolse voorzieningen en de basisscholen is voor de jeugdgezondheidszorg van groot belang. De leiding van peuterspeelzalen en de kinderopvang en/of leerkrachten maken kinderen elke week, vaak op meerdere dagen, mee. Zij zien veel en kunnen een grote invloed hebben op het welzijn van het kind.
De meeste kinderen en hun ouders hebben overigens geen extra zorg nodig. Het geven van voorlichting en advies is veelal voldoende.

Meer informatie over JGZ.