Beurtwisseling

Met een brabbelende baby kunt u uitstekend beurtgedrag oefenen. Baby’s vinden het heerlijk te merken dat hun gebrabbel steeds weer wordt beloond door mee-brabbelen en praten van vader of moeder. U leert een kind al vroeg beurt geven en beurt nemen, door spelletjes of activiteiten te doen waarbij u om beurten iets doet. Om beurten blokjes stapelen, om beurten wat wasgoed in de machine stoppen, om beurten de beer een kus geven.

Beurtgedrag in communicatie volgt op beurtgedrag in spel. Leer het kind op zijn beurt te wachten als het iets wil zeggen. Bij erg jonge kinderen is dit soms moeilijk, omdat ze vergeten zijn wat ze wilden zeggen tegen de tijd dat de volwassenen zijn uitgesproken. Andersom kunt u een kind stimuleren om de beurt te nemen, door een stilte te laten vallen en zelf te wachten met spreken.