Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid en toonhoogte spelen mee in hoe een boodschap overkomt. Wat er wordt gezegd kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop de woorden worden uitgesproken. Aan de stem is vaak te horen hoe iemand zich voelt. Wanneer de gedachten zijn omgezet in taal, geven de hersenen een seintje aan de stembanden en de spraakspieren zodat er kan worden gesproken. Bij een goed stemgeluid komt veel kijken:

  • Een juiste houding en adem zijn belangrijk. De logopedist kan helpen bij allerhande problemen die invloed uitoefenen op de stem; zoals mondademen, astma, hyperventilatie of een ‘hoge’ ademhaling.
  • De stembanden moeten goed functioneren. Door te veel of te weinig spanning in de stemgeving kan het stemgebruik zich verkeerd ontwikkelen. Soms ontstaan door verkeerd stemgebruik knobbeltjes of poliepen op de stembanden of raken de stembanden geïrriteerd. De stem klinkt dan hees, schor of valt soms weg.